44B, THEODOROU POTAMIANOU, POLEMIDIA, LIMASSOL. Telephone: 77777760